EMC-skydd

På vissa såväl marina som landbaserade anläggningar krävs skydd mot elektromagmagnetisk puls (EMP, från åska eller kärnvapenexplosion) och störning, elektroniskt sabotage (syntetisk EMP) och statisk elektricitet. Detta skydd ställer speciella krav på utformningen av genomföringskomponenter.

Elektrisk störning i genomföringar och tätningar bekämpas vanligen genom att lägga till plattor i block och komponenter. Tillsammans hindrar dessa plattor systematiskt elektriska störningar från att passera genom tätningen längs kabelns skärmskikt. Genomföringen fungerar som en utökad väggskärm.

Alla dimensioner är exakt lika MCT Brattbergs övriga produkter och samma fullgoda skydd utöver EMC/EMI.

 
MCT BRATTBERG: 37 192 Karlskrona, Telefon: 0455 37 52 00
Disclaimer | info@mctbrattberg.se