Produkter

Ramar

Våra ramar, lämpliga för både svetsning och bultning, uppfyller de höga krav som ställs på marina applikationer.
Gå till Ramar

Packbitar

Våra packbitar är tillverkade av Lycron, en syntetisk halogenfri polymer utvecklad efter våra specifikationer, som också innehåller ett smörjmedel för underlättande av installation.
Gå till Packbitar

SR kabel- och rörtätning

SR genomföring är utformad för att täta kabel- och rörledningar mellan 4 och 100 mm i diameter. Levereras anpassad för installation av kabel med förut monterade don/kontakter.
Gå till SR kabel- och rörtätning

EMC-skydd

Både de marina- och landsbaserade anläggningarna kräver speciella skydd mot elektriska störningar.
Gå till EMC-skydd

Högtryckstätning

Fartyg och U-båtar samt andra marina anläggningar som exempelvis oljeplattformar som utsätts för ett högt yttre tryck är ofta utrustade med special-designade tätningar.
Gå till Högtryckstätning

Komponenter och tillbehör

Övriga produkter som krävs vid montering av genomföringar samt vid demontering och åter-installation.
Gå till Komponenter och tillbehör

Förskruvningar för däck och skott

Förskruvningar som tätar kring enstaka kablar och rör vid passage genom däck och skott.
Gå till Förskruvningar för däck och skott

MSR kabelgenomföring

Genomföringen används när en eller flera kablar drages in i skåp eller utrustning. Levereras anpassad för installation av kabel med förut monterade don/kontakter.
Gå till MSR kabelgenomföring

X-Series kabelgenomföring

Används vid försegling av kablar som passerar genom en skåpvägg, exempelvis en elcentral.
Gå till X-Series kabelgenomföring
 
  
MCT BRATTBERG: 37 192 Karlskrona, Telefon: 0455 37 52 00
Disclaimer | info@mctbrattberg.se